Český pohár v triatlonu se uskuteční na přírodním koupališti Rolava, jeho okolí a v centru Karlových Varů. Trasy budou uzavřené a hlídané policií a pořadateli.
Soutěž bude probíhat na distancích dle soutěžní směrnice a začátek tohoto závodu je pro žactvo v pátek 31. 8. 2018 ve 13:00 a pro kategorie 16-99 let v sobotu 1.9.

Termín:

Kategorie 8-15 let pátek 31. 8. 2018, start první kategorie 13:00

Kategorie 16-99 let sobota 1.9. 2018, start ve 14:30

Místo:

Karlovy Vary, Česká republika
Koupaliště Rolava – depo č.1

Divadelní náměstí – depo č. 2

Pořadatel:

CITY TRIATHLON Karlovy Vary z.s.
Šmeralova 320/26, 360 05 Karlovy Vary
e-mail: info@citytriathlon.cz, www.citytriathlon.cz

Status:

CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2018 – Český pohár žákovských kategorií

CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2018 – Český pohár v triatlonu

Předpis:

V závodě ČP mládeže se závodí podle soutěžní směrnice ČTA pro rok 2018 a oficiálního programu závodu.
Změna vyhrazena.

Zvláštní ustanovení:
 1. Pořadatel má právo omezit počet startujících.
 2. Trať cyklistiky bude uzavřena. Nebezpečná místa na celé trati budou zajištěna policisty a pořadateli. Závodníci jsou však povinni dodržovat pravidla silničního provozu!
 3. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
 4. Cyklistická přilba je povinná!!!
 5. Hákování v závodě kategorií žáků (8-15 let) je povoleno

Tratě:

Žactvo 8-11let

 • 0.1 km plavání
 • 2.0 km cyklistika (rovina)
 • 1.0 km běh (rovina)

Mladší žactvo 12-13let

 • 0.3 km plavání
 • 6.0 km cyklistika (rovina)
 • 2.0 km běh (rovina)

Starší žactvo 14-15let

 • 0.4 km plavání
 • 8.0 km cyklistika (rovina)
 • 3.0 km běh (rovina)

Dorost, junioři, muži a ženy 16-99 let

 • 0.7 km plavání
 • 20 km cyklistika (rovina)
 • 5 km běh (rovina)

Kategorie:

Žáci 8 let

Žáci 9 let

Žáci 10-11 let

Žáci mladší 12-13 let

Žáci starší 14-15 let

Dorost (16-17)

Junioři (18-19)

Dospělí (20-39)

Dospělí (40-49)

Dospělí (50-59)

Dospělí (60+)

Pátek 31. 8.

10:40 12:10 Žáci 8-9 a 10-11 Registrace žáků 8-9 a 10-11
12:00 13:10 Žáci 12-13 a 14-15 Registrace žáků 12-13 a 14-15
12:10 12:55 Žáci 8-9 a 10-11 Ukládání věcí do depa žáků 8-9 a 10-11
12:55 13:00 Žáci 8-9 a 10-11 Rozprava žáků 8-9 a 10-11 před startem
13:00   Žáci 8-9 a 10-11  Start žáků 8-9 a 10-11
13:20 13:50 Žáci 12-13 a 14-15 Ukládání věcí do depa žáků 12-13 a 14-15
14:00   Mladší žáci 12-13 Start mladších žáků a žákyň
15:00   Starší žáci 14-15 Start starších žáků a žákyň
15:55   Žáci Vyhlášení výsledků všech kategorií – Rolava

Sobota 1. 9.

8:00 – 13:30 Registrace závodníků
13:00 – 14:00 ukládání do depa č. 2 (Divadelní náměstí)
13:30 – 14:30 ukládání do depa č. 1 (Rolava)
14:30 – Start dorostu, juniorů a kategorií muži a ženy 20 až 39 let

20:00 – Vyhlášení výsledků

Mapy žactvo

bude doplněno

bude doplněno

Přihlášky:

Registrace probíhá přes elektronický přihlašovací formulář na stránkách České triatlonové asociace v sekci přihláška zde.

Startovné:

Kategorie S licencí ČTA Základní startovné
Žactvo

(8-15)

250 Kč / 10,00 € 300 Kč / 12,00 €
Dorost
(16-17)
400 Kč / 17,00 € 800 Kč / 32,00 €
Junioři
(18-19)
500 Kč / 20,00 € 800 Kč / 32,00 €
Dospělí
(20+)
600 Kč / 28,00 € 1 200 Kč / 50,00 €

 

Startovné je splatné do 23. 8. 2018 na účet zapsaného spolku nebo hotově při prezentaci.

Placení startovného hotově je možné na místě při registraci POUZE po individuální dohodě.

Závodník, který se do 23. 8. 2018 nepřihlásí, platí přirážku ke startovnému +100 Kč.

Při platbě převodem předkládá závodník doklad o zaplacení – vytištěný, nebo na mobilním telefonu.

Platba ve prospěch účtu:

199332298/0300 – v Kč
Poštovní spořitelna Karlovy Vary
variabilní symbol: vygenerovaný přihlašovacím formulářem/rodné číslo závodníka.

Každý závodník obdrží:

Závodníci kategorií žactva, mají možnost dokoupit si závodnické triko za zvýhodněnou cenu 100 Kč.

Závodníci kategorií dorostu, juniorů a dospělých mají triko v ceně startovného.

Občerstvení v průběhu závodu a po závodě
Pořadatel je oprávněn se rozhodnout, že startovné některým závodníkům odpustí.
Pořadatel nezúčastněným závodníkům uhrazené startovné nevrací.

Závodní kancelář:

Žákovské kategorie: v prostorách startu a depa č.1 na přírodním koupališti Rolava

Dorost, junioři, ženy a muži: Městské divadlo

Počasí a teplota vody:

Průměrná denní teplota: 24°C
Průměrná teplota vody: 19-21°C