Český pohár v triatlonu se uskuteční na přírodním koupališti Rolava, jeho okolí a v centru Karlových Varů. Trasy budou uzavřené a hlídané policií a pořadateli.
Soutěž bude probíhat na distancích dle soutěžní směrnice a začátek tohoto závodu je pro žactvo v pátek 31. 8. 2018 ve 13:00 a pro kategorie 16-99 let v sobotu 1.9.

Termín:

Kategorie 8-15 let pátek 31. 8. 2018, start první kategorie 13:00

Kategorie 16-99 let sobota 1.9. 2018, start ve 14:30

Místo:

Karlovy Vary, Česká republika
Koupaliště Rolava – depo č.1

Divadelní náměstí – depo č. 2

Pořadatel:

CITY TRIATHLON Karlovy Vary z.s.
Šmeralova 320/26, 360 05 Karlovy Vary
e-mail: info@citytriathlon.cz, www.citytriathlon.cz

Status:

CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2018 – Český pohár žákovských kategorií

CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2018 – Český pohár v triatlonu

Předpis:

V závodě ČP mládeže se závodí podle soutěžní směrnice ČTA pro rok 2018 a oficiálního programu závodu.
Změna vyhrazena.

Zvláštní ustanovení:
 1. Pořadatel má právo omezit počet startujících.
 2. Trať cyklistiky bude uzavřena. Nebezpečná místa na celé trati budou zajištěna policisty a pořadateli. Závodníci jsou však povinni dodržovat pravidla silničního provozu!
 3. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
 4. Cyklistická přilba je povinná!!!
 5. Hákování v závodě kategorií žáků (8-15 let) je povoleno
 6. Kategorie dorostu, juniorů a dospělých mohou závod absolvovat pouze na silničním kole! Horská, trekingová, časovkářská a podobná kola nejsou u těchto kategorií povolena.

Tratě:

Žactvo 8-11let

 • 0.1 km plavání
 • 2.0 km cyklistika (rovina)
 • 1.0 km běh (rovina)

Mladší žactvo 12-13let

 • 0.3 km plavání
 • 6.0 km cyklistika (rovina)
 • 2.0 km běh (rovina)

Starší žactvo 14-15let

 • 0.4 km plavání
 • 8.0 km cyklistika (rovina)
 • 3.0 km běh (rovina)

Dorost, junioři, muži a ženy 16-99 let

 • 0.7 km plavání
 • 20 km cyklistika (rovina)
 • 5 km běh (rovina)

Kategorie:

Žáci 8 let

Žáci 9 let

Žáci 10-11 let

Žáci mladší 12-13 let

Žáci starší 14-15 let

Dorost (16-17)

Junioři (18-19)

Dospělí (20-39)

Dospělí (40-49)

Dospělí (50-59)

Dospělí (60+)

Pátek 31. 8.

10:30 12:10 Žáci 8-9 a 10-11 Registrace žáků 8-9 a 10-11
10:30 13:10 Žáci 12-13 a 14-15 Registrace žáků 12-13 a 14-15
12:10 12:55 Žáci 8-9 a 10-11 Ukládání věcí do depa žáků 8-9 a 10-11
12:55 13:00 Žáci 8-9 a 10-11 Rozprava žáků 8-9 a 10-11 před startem
13:00   Žáci 8-9 a 10-11  Start žáků 8-9 a 10-11
13:20 13:50 Žáci 12-13 a 14-15 Ukládání věcí do depa žáků 12-13 a 14-15
14:00   Mladší žáci 12-13 Start mladších žáků a žákyň
15:00   Starší žáci 14-15 Start starších žáků a žákyň
15:55   Žáci Vyhlášení výsledků všech kategorií – Rolava

Sobota 1. 9.

8:00 – 13:30 Registrace závodníků
13:00 – 14:00 ukládání do depa č. 2 (Divadelní náměstí)
13:30 – 14:30 ukládání do depa č. 1 (Rolava)
14:30 – Start dorostu, juniorů a kategorií muži a ženy 20 až 39 let

20:00 – Vyhlášení výsledků

Mapy žactvo

bude doplněno

bude doplněno

Přihlášky:

Registrace probíhá přes elektronický přihlašovací formulář na stránkách www.czechtriseries.cz v sekci přihláška zde.

Startovné:

Kategorie S licencí ČTA Základní startovné
Žactvo

(8-15)

250 Kč / 10,00 € 300 Kč / 12,00 €
Dorost
(16-17)
400 Kč / 17,00 € 500 Kč / 25,00 €
Junioři
(18-19)
400 Kč / 17,00 € 500 Kč / 25,00 €
Dospělí
(20+)
500 Kč / 25,00 € 600 Kč / 30,00 €

 

Startovné je splatné do 27. 8. 2018 na účet zapsaného spolku nebo hotově při prezentaci.

Placení startovného hotově je možné na místě při registraci.

Při platbě převodem předkládá závodník doklad o zaplacení – vytištěný, nebo na mobilním telefonu.

Platba ve prospěch účtu:

199332298/0300 – v Kč
Poštovní spořitelna Karlovy Vary
variabilní symbol: vygenerovaný přihlašovacím formulářem/rodné číslo závodníka.

Každý závodník obdrží:

Závodníci kategorií žactva, mají možnost dokoupit si závodnické triko za zvýhodněnou cenu 100 Kč.

Závodníci kategorií dorostu, juniorů a dospělých mají triko v ceně startovného.

Občerstvení v průběhu závodu a po závodě
Pořadatel je oprávněn se rozhodnout, že startovné některým závodníkům odpustí.
Pořadatel nezúčastněným závodníkům uhrazené startovné nevrací.

Závodní kancelář:

Žákovské kategorie: v prostorách startu a depa č.1 na přírodním koupališti Rolava

Dorost, junioři, ženy a muži: Městské divadlo

Počasí a teplota vody:

Průměrná denní teplota: 24°C
Průměrná teplota vody: 19-21°C