>>> STAŇ SE DOBROVOLNÍKEM >>>

>>Kontaktní formulář pro dobrovolníky a brigádníky

Osobní údaje: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním mých osobních údajů, zejména pak kontaktních údajů (emailová adresa a telefon) poskytnutých za účelem aktivního zapojení do sportovní akce jako závodníka/závodnice společností TRI VARY s.r.o, se sídlem Chebská 38/5, Dvory, Karlovy Vary 360 06, IČO 29164559, jako správcem osobních údajů (dále jen „TRI VARY“) nebo subjekty smluvně pověřenými správcem ke zpracování osobních údajů. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 5 let a byl jsem poučen v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat e-mailem na adrese: brigadnici@citytriathlon.cz