Vážení triatlonoví přátelé,
nepíšu tyto řádky proto, abych vám připomínal, jak je dnešní doba komplikovaná. Všichni teď každý den bojujeme s šířením nemoci, která přímo či nepřímo zasáhla do našich životů.
Jako pořadatelé mezinárodního triatlonového závodu samozřejmě nejsme k celé situaci slepí. Plně ji vnímáme a každý den přemýšlíme o tom, jestli bude reálné náš závod uspořádat. Vidíme, že situace je komplikovaná, že Mezinárodní triatlonová unie zrušila či odložila všechny závody do konce dubna (zůstáváme s ITU ve velmi úzkém kontaktu) a že česká vláda je ve svých omezeních z pochopitelných důvodů velmi přísná.
Stejně tak je ale důležité říct, že nechceme jen čekat s rukama založenýma v klíně a doufat, že nám štěstí samo přijde naproti. Snažíme se být optimističtí. Jakýkoliv jiný přístup by se pro náš závod stal konečnou stanicí. Kdybychom se nyní zastavili na místě a vyčkávali, nestihneme závod zorganizovat v případě, že se situace zlepší a omezení uvolní.
 
Ano, uvědomujeme si, že všechna energie, čas i peníze, které v této těžké době do závodu vkládáme, mohou přijít vniveč. A opravdu je reálné, že vniveč přijdou. Sami jsme si stanovali podmínky a termíny, které jsou pro nás hraničními body a za nimiž budeme závod muset zrušit. I to jsme ale ochotni risknout. Sportovci také trénují, i když nevědí, na jakém závodě si nakonec zazávodí. Stejně tak my se připravujeme, i když nikdo z nás neví, jak se situace bude vyvíjet.
 
Proto se budeme snažit udržet si optimistický přístup při jednáních s partnery, se závodníky, se všemi zapojenými subjekty i při komunikaci s fanoušky na Facebooku.
 
Ano, možná budete mít pravdu. A pokud bude existovat jen malá pravděpodobnost, že by závod mohl ohrozit zdraví byť jediného závodníka, trenéra, rozhodčího či fanouška, sami jej raději zrušíme. Zdraví vás všech je pro nás na prvním místě!
 
Dokud ale bude existovat i jen malá šance, že se závod uskuteční, budeme na jeho přípravě pracovat. Nevzdáváme se. A budeme rádi, když nám budete držet palce. Děkujeme vám za to!
 
Za celý organizační tým
Vladimír Malý, ředitel závodu