>>> Štafetový závod

>>> OBECNÉ INFORMACE >>>

Termín

Sobota 8. 6. 2019, start 12:40

Popis závodu

Plavecký úsek se vrátí na Velký rybník, cyklistický úsek vede do Ostrova do druhého depa, které bude na Starém náměstí. Tam bude také cíl běžecké části, která povede Zámeckým parkem. 
Závod je nejen součástí seriálu XTERRA a českého poháru v terénním triatlonu, ale také je otevřeným mistrovstvím České republiky složek integrovaného záchranného systému..

Místo

Ostrov, Staré náměstí, Česká republika
Velký rybník, Hroznětín

Pořadatel

CITY TRIATHLON Karlovy Vary z.s.
Šmeralova 320/26, 360 05 Karlovy Vary
e-mail: info@citytriathlon.cz, www.citytriathlon.cz

>>PROPOZICE >>>

Status

XTERRA CITY TRIATHLON Ostrov 2019 – Štafetový závod v terénním triatlonu

Předpis

V závodě štafet se závodí podle soutěžní směrnice ČTA pro rok 2019, pravidel XTERRA a oficiálního programu závodu. Změna vyhrazena.

Zvláštní ustanovení:

Trať cyklistiky bude uzavřena. Nebezpečná místa na celé trati budou zajištěna policisty a pořadateli. Závodníci jsou však povinni dodržovat pravidla silničního provozu!
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Cyklistická přilba je povinná!!!

Tratě

0.5 km plavání (Velký rybník)
20.0 km cyklistika 
5 km běh (rovina, 2 okruhy)

>>> HARMONOGRAM >>>

Pátek 7. června

18:00–20:00 Registrace (Ostrov, Staré náměstí)

Pátek 7. června

18:00–20:00 Registrace (Ostrov, Staré náměstí)

 

Sobota 8. června

8:30–10:30 Registrace (Ostrov, Staré náměstí)
12:40 Start štafetového závodu
16:00 Vyhlášení vítězů (Ostrov, Staré náměstí)

Sobota 8. června

9:00–11:00 Registrace (Ostrov, Staré náměstí)
13:20 Start štafetového závodu
16:30 Vyhlášení vítězů

>>> MAPY >>>

Plavání

Kolo

Běh

>>REGISTRACE A STARTOVNÉ >>>

Přihlášení

Registrace probíhá přes elektronický přihlašovací formulář zde (bude doplněno)

Vzhledem k nařízení Evropské komise o nakládání s osobními údaji (tzv. „GDPR“) je nutné si před registrací na závod vytvořit vlastní účet a vyjádřit tak souhlas se zpracováním osobních údajů.

Startovné

Startovné za jednu štafetu je: 500 Kč

Startovné je splatné do 3. 6. 2019 na účet zapsaného spolku nebo hotově při prezentaci.

Placení startovného hotově na místě při registraci je možné POUZE po předchozí individuální dohodě!

Při platbě převodem předkládá závodník doklad o zaplacení – vytištěný, nebo na mobilním telefonu.

Platba ve prospěch účtu:

199332298/0300 – v Kč
Poštovní spořitelna Karlovy Vary
variabilní symbol: vygenerovaný přihlašovacím formulářem/rodné číslo závodníka.

Každý závodník obdrží

Tričko závodu
Občerstvení

Pořadatel je oprávněn se rozhodnout, že startovné některým závodníkům odpustí.
Pořadatel nezúčastněným závodníkům uhrazené startovné nevrací.

>>UŽITEČNÉ INFORMACE >>>

Závodní kancelář

Ostrov, Staré náměstí.

Počasí a teplota vody

Průměrná denní teplota: bude doplněno
Průměrná teplota vody: bude doplněno

>>VÝSLEDKY 2018 >>>