>>Český pohár v triatlonu

>>> OBECNÉ INFORMACE >>>

Termín

sobota 13. 7. 2019

Popis závodu

Plavání v „Sokolovském moři“ následováno 20 km cyklistiky na technicky zajímavých okruzích a 5 km běhu v okolí Jezera Michal. Tato akce je realizována za finanční podpory města Sokolova. A ve spolupráci s MDK Sokolov.

Místo

Sokolov, Česká republika
Koupaliště Michal

Pořadatel

CITY TRIATHLON Karlovy Vary z.s.

Šmeralova 320/26, 360 05 Karlovy Vary
e-mail: info@citytriathlon.cz, www.citytriathlon.cz

 >>PROPOZICE >>>

Status

CITY TRIATHLON Sokolov 2019 – Český pohár v triatlonu

Předpis

V závodě Českého poháru se závodí podle soutěžní směrnice ČTA pro rok 2019 a oficiálního programu závodu. Změna vyhrazena.

 

Zvláštní ustanovení

  1. Pořadatel má právo omezit počet startujících.
  2. Trať cyklistiky bude uzavřena. Nebezpečná místa na celé trati budou zajištěna policisty a pořadateli. Závodníci jsou však povinni dodržovat pravidla silničního provozu!
  3. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
  4. Cyklistická přilba je povinná!!!

Tratě

0.7 km plavání (okruh na koupališti Rolava)
20.0 km cyklistika (zvlněný terén, nájezd na okruh+3 okruhy v centru města, uzavřená trať)
5 km běh (rovina, 2 okruhy)

Kategorie

Dorost 16–17 let
Junioři 18–19 let
Dospělí 20–39 let
Dospělí 40–49 let
Dospělí 50–59 let
Dospělí 60 let a starší

>>> HARMONOGRAM >>>

Sobota 13. 7.

 

9:00–13:00 Registrace závodníků
13:30–14:20 Ukládání věcí do depa
14:30 Start závodu Českého poháru
17:00 Vyhlášení
   

Sobota 13. 7.

 

9:00–12:00 Registrace závodníků
13:00–13:45 Ukládání věcí do depa
14:00 Start závodu Českého poháru
16:30 Vyhlášení
17:30 Koncert

>>> MAPY >>>

Plavání

Kolo

Běh

>>REGISTRACE A STARTOVNÉ >>>

Přihlášení

Registrace pro individuální závod probíhá přes elektronický přihlašovací formulář na stránkách www.czechtriseries.cz zde (bude doplněno) v sekci přihláška a pro štafety zde (bude doplněno) 

Startovné

Kategorie S licencí ČTA Základní startovné
Dorost
(16–17)
200 Kč

300 Kč

Junioři
(18–19)
250 Kč 350 Kč
Dospělí (20+) 300 Kč 400 Kč

 

Startovné

Kategorie S licencí ČTA Základní startovné
Dorost
(16–17)
200 Kč 300 Kč
Junioři
(18–19)
250 Kč 350 Kč
Dospělí (20+) 300 Kč 400 Kč

 

Startovné je splatné do 8.7. 2019 na účet zapsaného spolku nebo hotově při prezentaci.

Placení startovného hotově je možné na místě při registraci.

Při platbě převodem předkládá závodník doklad o zaplacení – vytištěný, nebo na mobilním telefonu.

Platba ve prospěch účtu:

199332298/0300 – v Kč

Poštovní spořitelna Karlovy Vary
variabilní symbol: vygenerovaný přihlašovacím formulářem/rodné číslo závodníka. Placení startovného hotově je možné na místě při registraci po individuální dohodě.

Každý závodník obdrží

Tričko závodu.
Občerstvení v průběhu závodu a po závodě
Pořadatel nezúčastněným závodníkům uhrazené startovné nevrací.